Registrering hyresgäst

Verifiera din registrering

Genom att fylla i personnummer och ett OCR nummer från en faktura från oss kommer dina kontaktuppgifter att fyllas i.


Kontaktinformation


Lösenord

Ditt nya lösenord måste minst uppfylla följande krav: gemen/er, versal/er, siffra/or, en total längd på minst 8 tecken.

Viktigt att tänka på vid kontraktsuppsägning


Slutförd uppsägning är bindande.

Sammanboende där båda är kontraktspart
I de fall där en av parterna önskar att bo kvar måste kontakt ske med Kundservice 0770-111 050 innan uppsägning påbörjas.

Säkerställ att båda parters mailadress är korrekt på respektive inlogg på Mina Sidor. Bekräftelse går ut till bägge parter när en av parterna gör en uppsägning. För att uppsägning ska ske måste bägge parter signera uppsägningen med BankID.

Bilplats (p-plats, garage, carport mfl) 
Om bilplatsen är ett underkontrakt till bostaden så visas detta i uppsägningen av bostaden och sägs då upp gemensamt. Vill du inte säga upp bilplatsen gemensamt, måste Kundservice 0770-111 050 kontaktas.

I de fall där bilplatsen inte är ett underkontrakt måste bilplatsen sägas upp separat. Du hittar bilplatsen under Mina kontrakt. 

Förråd
Kontraktsuppsägning är för närvarande inte möjligt via Mina Sidor (kommer inom kort). Kontakta Kundservice 0770-111 050.


Uppsägning - Steg för steg

  1. Klicka på det kontrakt du vill säga upp under "Mina kontrakt".
  2. Klicka på "Kontraktsuppsägning".
  3. Markera "Ange kontaktperson för visning" om annan än kontraktsinnehavare.
  4. Kontrollera och markera "E-postadressen och mobilnumret är korrekt".
  5. Klicka på "Skicka uppsägning". Du kommer nu få upp en sammanställning på din uppsägning.
  6. Klicka på "Signera uppsägning". Du har nu påbörjat uppsägningsprocessen.
  7. Följ instruktionen på skärmen och signera. Din uppsägning är nu skickad och bekräftelse skickas till dig via mail.  


Om du inte mottagit uppsägningsbekräftelse inom 3 arbetsdagar så är det viktigt att du kontaktar vår Kundservice 0770-111 050.